Çene Cerrahi Kliniği

Dr. Dt. Çağlayan ATAY
Çene Cerrahi Uzmanı

Genel Esaslar: Türlerine ve hizmet rollerine uygun tıbbi hizmetlerin, geciktirilmeden, hasta hakları ve çalışan güvenliği, hasta mahremiyeti ve veri gizliliği esaslarına özen gösterilerek hizmet sunulmasıdır.
Hizmet Sunumu; sağlık tesisi yöneticisi tarafından, merkezimizin özelliklerine uygun olarak düzenlenen ve güncel ihtiyaçlara göre revize edilen iş akış şemaları gereğince hizmet yürütülür.
Hizmet sunulan saatler içerisinde, Merkezimize müracaat eden her hastanın kabul edilmesi esastır. Tıbbi hizmetler alanında sunulan hizmetlere ait esaslar idari düzenlemelere göre sunulur.


Tıbbi Hizmetler
 Çene Cerrahi: Kliniğimize gelen hastalar, gün içerisinde oluşabilen acil durum sebebiyle kliniklerden konsülte edilerek sevk  gerçekleştirilir. Dış sevk yolu ile ve,  Hasta Kabul servisinden İç sevk formu ile gelmektedir.İleri derece cerrahi tedavi gerektiren durumlarda randevu vermek suretiyle operasyonlar yapılmaktadır.
Diller:

Ziyaretçi Sayısı

Toplam: 902919
Yıllık: 20870
Aylık: 8677
Günlük: 523