Tıbbi Hizmetler
TIBBİ HİZMETLER
Genel Esaslar: Türlerine ve hizmet rollerine uygun tıbbi hizmetlerin, geciktirilmeden, hasta hakları ve çalışan güvenliği, hasta mahremiyeti ve veri gizliliği esaslarına özen gösterilerek hizmet sunulmasıdır.
Hizmet Sunumu; sağlık tesisi yöneticisi tarafından, merkezimizin özelliklerine uygun olarak düzenlenen ve güncel ihtiyaçlara göre revize edilen iş akış şemaları gereğince hizmet yürütülür.
Hizmet sunulan saatler içerisinde, Merkezimize müracaat eden her hastanın kabul edilmesi esastır. Tıbbi hizmetler alanında sunulan hizmetlere ait esaslar idari düzenlemelere göre sunulur.
Tıbbi Hizmetler
Gündüz Acil Nöbet Kliniği: Merkezimizde saat 08:00  ve  16:00 saatleri arası  arası gelen  randevusuz  ve aciliyet gerektiren hastalar için  nöbetçi  kliniği  görev yapmaktadır. Nöbetçi Kliniklerine; Kamu görevlileri,(Emekli sandığı,SSK,Bağkur çalışanları) bakmakta yükümlü oldukları kişiler, yeşil kart sahipleri ile ücretli hastalar başvurmaktadır.
Gece Muayene Acil: Merkezimizde saat 16:00  ve  08:00 arası gelen hastalar için  acil kliniği  görev yapmaktadır. Acil Kliniklerine; Kamu görevlileri,(Emekli sandığı,SSK,Bağkur çalışanları) bakmakta yükümlü oldukları kişiler ,yeşil kart sahipleri ile ücretli hastalar başvurmaktadır.
Muayene Entegre Klinik: Kliniğimize gelen  hastalar 182 nolu MHRS  aracılığı ile randevulu, yada kliniğinden daha önce o gün için randevulu verilen hastalardır. Merkezimize randevulu gelen hasta randevu aldığı kliniğe saatinde ve tarihinde gelir ve klinikteki personelin çağırmasını bekler. Kliniklerimizde koruyucu hekimliğe yönelik tedaviler (fissür, flor uygulamaları vb), kanal tedavisi, diş eti hastalıkları tedavisi, protez işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Muayene Çene Cerrahi: Kliniğimize gelen hastalar, gün içerisinde oluşabilen acil durum sebebiyle kliniklerden konsülte edilerek sevk  gerçekleştirilir. Dış sevk yolu ile ve,  Hasta Kabul servisinden İç sevk formu ile gelmektedir.
Engelli Kliniği: Engelli Kliniğimize gelen  hastalar randevusuz olarak direk hasta kabule müracaat eden öncelik hakkı bulunan yada Merkezimiz WEB sitesinden engelli hasta randevu kısmından randevu alarak gelen yada  diğer kliniklere gelen ancak hekimin uygun görmesi durumunda  engelli kliniğine konsültasyon edilen engelli hastalardır.
Evde Bakım Hizmetleri: Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Web sitesinden,  evde sağlık hizmetlerinden sorumlu  hemşiremiz tarafından  şifre girilerek  Merkezimiz adına gönderilen hasta listesine ulaşılarak hizmet başlatılır.
Genel Anestezi Altındaki Operasyonlar: Engelli Kliniğimize ve Entegre Kliniklerimize müracaat eden MHRS hastaları Hekimleri tarafından muayene edildikten sonra  İleri cerrahi gerektiren durumlarda  Çene Cerrahına sevk edilir.  Çene Cerrahı hastanın tedavisinin genel anestezi altında olup olmayacağına karar verir.  Evde sağlık hizmetlerine müracaat eden hasta için anestezi durumu kendi hekimi tarafından karar verilir. Hastaların genel aneztesi altında gerçekleşecek dolgu, çekim vb. tedavileri engelli kliniği sorumlu hekimleri tarafından, ileri cerrahi gerektiren durumlarda tedavileri Çene Cerrahı tarafından prosedüre uygun olarak yapılmaktadır.
Diller:

Ziyaretçi Sayısı

Toplam: 902916
Yıllık: 20867
Aylık: 8674
Günlük: 520